Tin tức / Sự kiện

Truyền cảm hứng về áo dài

30/12/2020

Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 7 vừa diễn ra, chuỗi hoạt động truyền cảm hứng về áo dài mang tính tương tác với cộng đồng đã tạo không khí sôi động, lan tỏa mạnh mẽ tình yêu tà áo dài đến với mọi người dân, du khách.

Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 7 vừa diễn ra, chuỗi hoạt động truyền cảm hứng về áo dài mang tính tương tác với cộng đồng đã tạo không khí sôi động, lan tỏa mạnh mẽ tình yêu tà áo dài đến với mọi người dân, du khách.

Chương trình được tổ chức tại nhiều địa điểm nổi tiếng như: Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bưu điện thành phố, Nhà Văn hóa Thanh niên... cùng với các trường học, khu công nghiệp trên địa bàn.

Diễu hành áo dài qua các địa điểm lịch sử của thành phố.
 Truyền cảm hứng về áo dài đến với các trường học là nét mới của lễ hội năm nay.
Các đại sứ của lễ hội, văn nghệ sĩ lan tỏa tình yêu áo dài tại Bưu điện TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ: