Cuộc thi trình diễn áo dàiThành phố Hồ Chí Minh 2020

Chương trình hoạt động

19g00 - 06/3/2020:

Khai mạc Lễ hội Áo dài lần 7 năm 2020

“The 7th Ho Chi Minh city Ao Dai Festival 2020” Opening Ceremony

Đường đi bộ Nguyễn Huệ - Nguyen Hue walking street

19g00 - 07/3/2020:

Chương trình nghệ thuật “Áo dài ơi”

“Áo Dài ơi” Performance Art

Đường đi bộ Nguyễn Huệ - Nguyen Hue walking street

07g00 – 08/3/2020:

Chương trình diễu hành “Ngày hội Áo dài thành phố Hồ Chí Minh”

Ao Dai Parade at Nguyen Hue walking street

07/2/2020 - 08/3/2020:

Cuộc thi “Duyên dáng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần 7”

The Contest "Charming Ao Dai Ho Chi Minh City 2020"

- Nhận hồ sơ dự kiến : từ ngày 07/02/2020

- Vòng sơ tuyển: Thông báo sau

- Vòng bán kết dự kiến: Thông báo sau

- Vòng chung kết: Thông báo sau

07/2/2020 – 15/3/2020:

Cuộc thi “Ảnh đẹp Áo dài Online”

The online photo contest “The beauty of Ao Dai”

07/2/2020 – 08/3/2020:

Cuộc thi thiết kế Áo dài và bình chọn online dành cho các nhà thiết kế

Ao Dai Design Contests for designers

15/2/2020 - 16/2/2020:

Cuộc thi vẽ, thiết kế trên Áo dài với chủ đề “Áo dài với Thành phố”

The drawing contest “Ao Dai and Ho Chi Minh city”

Thư viện Khoa học Tổng hợp - HCMC General Sciences Library

22/2/2020 - 22/3/2020:

Các chương trình truyền cảm hứng về Áo dài cho du khách, học sinh, sinh viên, người dân thành phố

Ao Dai Inspirational programs

06/3/2020 – 13/3/2020:

Tuần lễ “Đồng hành cùng Áo dài Việt”

“Accompany with Vietnamese Ao Dai” program

18g00 - 22/3/2020:

Gala Tổng kết Lễ hội Áo dài lần 7 năm 2020

“The 7th Ho Chi Minh city Ao Dai Festival 2020” Closing Ceremony